Bản tin tháng 03/2019

SIS - Newsletter of March 2019 - VN._page-0001

Bản tin tháng  03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 03/2019 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối mẫu giáo
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối  tiểu học
  • Thông tin Thể thao
  • Hoạt động của Hội Học sinh 

SIS@SS – Newsletter (English)

SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)