Ngày Hội Thể Thao

Sport Day

Các học sinh SIS @ Saigon South đã rất vui khi đại diện cho các đội Dragon, Firebird, Kistune, Nue. Trong Ngày Hội Thể Thao! Học sinh tham gia vào các trò chơi hoạt động thể chất và thể thao theo đội nhóm. Trong các trò chơi học sinh yêu thích, có thể kể đến Hot Shot Basketball, Ultimate Relay, and 4-Goal Soccer. Xin chúc mừng đội chiến thắng trong ngày hội thể thao của chúng tôi: Dragons !!!