Monthly Archives: June 2020

SIS - Newsletter of May 2020 - VN-page-001

Bản tin tháng 05/2020

Bản tin tháng  05/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »