Bản tin tháng 05/2021

Bản tin tháng  05/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 05/2021 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn) 
  • Thông điệp từ Cô Hiệu Phó 
  • Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam 
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối THPT 
  • Thông tin Thể thao

SIS@SS – Newsletter (English)

SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)