Bản tin tháng 08/2021

Bản tin tháng  08/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 08/2021 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
    Chào mừng năm học mới
    Chào mừng giáo viên mới