Năm học 2015 – 2016

 • Đời sống học đường

  Lễ Tri Ân và Lễ Tốt Nghiệp Lớp 5 – Lớp 9

  Gratitude & Y5-Y9 Graduation Ceremony

  Ngày Hội Văn Hóa 2016

  Cultural Fest 2016

  Hội Chợ Khoa Học 2016

  science fair 2016

  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2015

  Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 2015

  saigon south _ xmas_fair_20152016