Năm học 2018 – 2019

 • Đời sống học đường

  Lễ Khai Giảng

  Tết Trung Thu

  Lễ Hội Hóa Trang -Halloween

  Hội Chợ Giáng Sinh

  Ngày Hội Khoa Học Kỹ Thuật

  Ngày Hội Thể Thao

  Tuần Lễ Sách

  Lễ Hội Văn Hóa

  Lễ tốt nghiệp lớp 5 và lớp 9 song ngữ

  Hòa Nhạc và Lễ Tổng Kết Cuối Năm

 • Các sự kiện đặc biệt