Năm học 2019 – 2020

 • Các Hoạt Động Chính

  Chào mừng quay trở lại trường SIS@ Saigon South

  Hình ảnh trang trí bảng “Chào mừng quay lại trường”

  Lễ Khai Mừng Giảng Năm Học Mới

  Tết Trung Thu

  Các Lớp Từ Lớp 4 Đến Cấp 3 Thi Làm Lồng Đèn

  Múa Lân
  Thể hiện bởi lớp 5 và 6 song ngữ

  Các Lớp Từ Mẫu Giáo K1 đến lớp 3 trình diễn lồng đèn

  Các Lớp từ lớp 6 đến cấp 3 Thi Trang Trí Giỏ Trái Cây

  Lễ hội hóa trang Halloween

  Ngày Liên Hiệp Quốc

  Trang trí bảng

  Tới thăm lớp và thuyết trình tìm hiểu về các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc

  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

  Giáng Sinh An Lành!

  Chúc Mừng Năm Mới

  Tết Thiếu Nhi

  Hội Chợ sách 2020

  Lễ tốt nghiệp và tổng kết năm học 2019-2020


 • Các Hoạt Động Đặc Biệt

  Dự án STEAM: Cây Thông Giáng Sinh

  Quá trình thực hiện

  Hoàn thành

  Ngày Hội Thể Thao

  Tuần lễ Khoa Học Kỹ Thuật - Toán Học và Nghệ Thuật

  Khối mẫu giáo và lớp 1

  Khối các lớp từ lớp 2 trở lên