Bản tin tháng 01/2022

Bản tin tháng  01/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 01/2022 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối  lớp 1 – lớp 5
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối mẫu giáo
  • Thông tin từ giáo viên 

SIS@SS – Newsletter (English)

SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)