Kết quả ấn tượng của học sinh Trường Quốc tế Singapore (SIS) Nam Sài Gòn đã đạt được trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Excellent Students Contest -VN

Kết quả ấn tượng của học sinh Trường Quốc tế Singapore (SIS) Nam Sài Gòn đã đạt được trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp Quận năm học 2020 – 2021 vừa qua.
Excellent Students Contest -VN