Uncategorized

United-Nations

Ngày Liên Hợp Quốc

Ngày Liên Hợp Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại SIS @ Saigon South với nhều hoạt động phong phú như trang trí bảng, thuyết trình tìm hiểu về văn hóa và đời sống xã hội, các địa điểm…

Continue reading »