Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  THẦY ROBERT MADDEN

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Sư Phạm
  • Giấy phép Giảng dạy

  Thầy Donovan Neethling

  Phó Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Sư Phạm (Quản Lý và Lãnh Đạo)
  • Văn bằng sau đại học ngành Sư phạm
  • Cử nhân ngành Khoa học Sinh học
  • Giấy phép giảng dạy
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TEFL/ TESOL

  Cô Vương Ý Bình

  PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học
  • Cử nhân Ngữ văn Anh
  • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge dành cho Giáo viên và Huấn Luyện viên
  • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge trong việc dạy và học dành cho Người lãnh đạo Chương trình

  Cô LÊ VŨ THÙY DUNG

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CẤP CAO

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
 • Phụ trách chương trình Quốc tế

  Phụ trách chương trình Quốc tế

  Cô Lindsay Stanford

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ (KHỐI TIỂU HỌC)

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Sư Phạm
  • Giấy phép Giảng dạy

  Thầy Joshua Lowery

  Phụ trách học vụ Khối Trung Học

  BẰNG CẤP

  • Thạc sỹ Sư phạm
  • Chứng chỉ Cambridge giảng dạy môn Viễn Cảnh Toàn Cầu
  • Giấy phép giảng dạy

  Cô Barbara Borbely

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ (KHỐI MẦM NON)

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Sư phạm ngành Tiếng Anh và Lịch sử
 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2023 – 2024