Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  THẦY ROBERT MADDEN

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Giáo dục.
  • Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành đào tạo và giảng dạy
  • Cử nhân Đại học ngành Khoa học chính trị.
  • Chuyên viên Giáo dục

  Thầy Donovan Ryan Neethling

  Hiệu Phó

  Bằng Cấp Chuyên Môn:

  * Chứng chỉ sau đại học
  * Cử Nhân Sinh Học
  * Chứng chỉ giáo dục
  * Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ
  * Chứng chỉ CICTT

  Cô PHÙNG THỊ TUYẾT MINH

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiểu học.
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Hiệu trưởng.

  Cô LÊ VŨ THÙY DUNG

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân Đại học ngành sư phạm Tiếng Anh.
 • Phụ trách chương trình Quốc tế

  Phụ trách chương trình Quốc tế

  Cô Elri Nieuwenhuis

  HEAD OF STUDIES - HIGH SCHOOL

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  *Cử nhân danh dự ngành giáo dục
  *Bằng sau đại học chương trình giáo dục
  *Bằng cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa
  *Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người trưởng thành CELTA

  Cô Antinena Amon

  HEAD OF STUDIES - PRIMARY

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  *Cử nhân giáo dục
  *Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như là ngôn ngữ nước ngoài

  Cô Barbara Borbely

  HEAD OF STUDIES - EARLY CHILDHOOD

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  *Cử nhân giáo dục chuyên ngành tiếng Anh và lịch sử

 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2022 – 2023