Đội Ngũ Giáo Viên

SIS@Saigon South staff

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  THẦY MARK PRIDDIS

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Giáo dục.
  • Cử nhân Đại học ngành Giáo Dục.
  • Cử nhân Cao đẳng ngành Sư Phạm.

  THẦY ROBERT MADDEN

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH HỌC THUẬT

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Giáo dục.
  • Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành đào tạo và giảng dạy
  • Cử nhân Đại học ngành Khoa học chính trị.
  • Chuyên viên Giáo dục

  Thầy Donovan Ryan Neethling

  Hiệu Phó

  Bằng Cấp Chuyên Môn:

  * Chứng chỉ sau đại học
  * Cử Nhân Sinh Học
  * Chứng chỉ giáo dục
  * Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ
  * Chứng chỉ CICTT

  Cô PHÙNG THỊ TUYẾT MINH

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiểu học.
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Hiệu trưởng.

  Cô LÊ VŨ THÙY DUNG

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân Đại học ngành sư phạm Tiếng Anh.
 • Phụ trách chương trình Quốc tế

  Phụ trách chương trình Quốc tế

  Cô Lindsay Marie Stanford

  Phụ Trách Học Vụ Khối Mầm Non

  Bằng Cấp Chuyên Môn:

  *Thạc sĩ Giáo dục (Giảng dạy và lãnh đạo hiệu quả)
  * Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác
  * Giấy phép Giảng dạy Tiểu học (Từ mầm non đến Lớp 6)
  * Chứng chỉ giảng dạy Mầm non
  * Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác

 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2021 – 2022