Tin Tức Và Sự Kiện

SIS - Newsletter of May 2019 - VN_page-0001

Bản tin tháng 05/2019

Bản tin tháng  05/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

SIS - Newsletter of April 2019 - VN website_page-0001

Bản tin tháng 04/2019

Bản tin tháng  04/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

SIS - Newsletter of March 2019 - VN._page-0001

Bản tin tháng 03/2019

Bản tin tháng  03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »