Tin Tức Và Sự Kiện

SIS - Newsletter of Aug 2020 - VNE-page-001

Bản tin tháng 08/2020

Bản tin tháng  08/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

SIS - Newsletter of May 2020 - VN-page-001

Bản tin tháng 05/2020

Bản tin tháng  05/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

Sport Day

Ngày Hội Thể Thao

Các học sinh SIS @ Saigon South đã rất vui khi đại diện cho các đội Dragon, Firebird, Kistune, Nue. Trong Ngày Hội Thể Thao! Học sinh tham gia vào các trò chơi hoạt động thể chất và thể thao…

Continue reading »