Tin Tức Và Sự Kiện

SIS - Newsletter of March 2019 - VN._page-0001

Bản tin tháng 03/2019

Bản tin tháng  03/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

SIS - Newsletter of February 2019 - VNE

Bản tin tháng 02/2019

Bản tin tháng  02/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »

SIS - Newsletter of January 2019 -- VN-page-001

Bản tin tháng 01/2019

Bản tin tháng  01/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài…

Continue reading »