Bản tin tháng 11/2013 của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn