Bản tin tháng 9/2013 của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn