Bản tin tháng 09/2021

Bản tin tháng  09/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 09/2021 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối Mầm Non
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối Tiểu Học
  • Thông tin hoạt động học tập online của học sinh

SIS@SS – Newsletter (English)

SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)