Năm học 2020 – 2021

 • Các hoạt động chính

  Chào mừng quay lại trường

  Chào mừng quay lại trường

  Tết Trung Thu 2020

  Lễ Hội Halloween

  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

  Hội Chợ Giáng Sinh 2020

 • Các sự kiện đặc biệt

  Ngày Hội Thể Thao

  Trao Gửi Yêu Thương